web

Bércové vředy

1-8271962 (2) Bércové vředy jsou onemocněním, kde je potřeba počítat s dlouhodobou léčbou. Bérce jsou jedny z nejhůře prokrvených částí těla a i banální poranění může způsobit bércový vřed. Základem je vyloučení cévního onemocnění, které může hojení prodlužovat. Jedná se např. o ischemickou chorobu dolních končetin, časté onemocnění kuřáků, kde dochází k ucpání tepen dolních končetin. Dalším problémem může být chronická žilní nedostatečnost, která způsobuje otoky dolních končetin důsledkem zhoršeného odtoku krve žilním řečištěm.

Bércové vředy patří též do rukou odborníka. Základem je zbavení rány nečistot a suché, odumřelé kůže, poté široce otevřít hnisání. Dále je třeba ránu udržet vlhkou a sterilně krýt. Krytí je možno ponechat déle než u akutních ran. Pokud nehrozí zánět, krytí se může ponechat až týden. Vždy je důležité léčit základní onemocnění, přestat kouřit. Často pomůže aplikace kompresních bandáží či punčoch, které pomohou zlepšit prokrvení dolních končetin.


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.