web

1-6190696 (2)

Spáleniny od sluníčka

Zde je opět velmi důležitá prevence. Už dnes víme, že dříve velmi moderní opalování je nevhodné a je doporučeno mazat pokožku opalovacím krémem s vysokým faktorem. Toto platí obzvlášť u dětí. Velmi často si myslíme, že v horkém počasí nám bude lépe, budeme-li chodit spoře oděni, ale národy žijící v teplých krajinách dobře vědí, že odhalování kůže v horkém počasí pouze situaci zhoršuje, kůže se přehřívá a může vzniknout popálenina. Daleko vhodnější je volný, vzdušný oděv kryjící kůži.

Dojde-li k popálenině, také chladíme a aplikujeme chladící prostředky a gely. Velmi často jsou spáleniny bolestivé a je zcela namístě podávat i léky tišící bolest.


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.