web

Chemické poranění

Nejčastěji k němu dochází v průmyslových provozech, ale i v domácnostech s dětmi, kde nejsou chemické prostředky dostatečně dobře uschované. Velmi záleží na typu látky. Při poranění kůže je první pomoc ředit vodou a plochu omývat.

Je otázkou, zda je vhodné kyseliny a louhy neutralizovat, neboť reakce produkuje teplo a mohlo by dojít k dalšímu poranění. Plochu ihned omyjeme a kryjeme sterilním obvazem. Je vhodné vyhledat odborníka, pokud je to možné vzít s sebou i vzorek látky, která poranění způsobila. Po ošetření následuje léčba akutní rány jako u popáleniny či poleptání.


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.