web

Mechanické poranění

Mechanické poranění může být povrchové, tzn. že neproniká celou vrstvou kůže (exkoriace), nebo hluboké. Povrchové často nezanechává trvalé následky. Poranění kůže pronikající celou vrstvou až do podkoží je třeba často ošetřit odborníkem. Jedná se o rány čistým řezem, řezné, sečné, nebo se zhmožděným okrajem, tržné. Speciální kapitolou jsou rány střelné, neboť poranění kůže a podkoží může být značně devastující.

U mechanických ran je třeba vždy myslet na to, že rána může být znečištěna ihned při poranění. Obzvlášť nebezpečné jsou rány nožem od masa a ryb, rány kousnutím jak zvířetem, tak člověkem a rány obsahující biologický materiál (dřevo, trávu, zub apod.)


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.