web

Termální poranění

Termální poranění je způsobeno extrémní teplotou, vysokou či nízkou. Velmi záleží na teplotě a  záleží i na délce expozice. Čím vyšší, či nižší teplota, tím méně je potřeba času, aby došlo k poranění. Jak popáleniny, tak omrzliny klasicky rozdělujeme do 3 stupňů.

Zjednodušeně by se dalo říct, že

  • stupeň I je pouhé začervenání,
  • stupeň II je tvorba puchýřů a
  • stupeň III je poranění v celé vrstvě kůže, které jistě zanechá následky.

Velmi podstatná je i celková plocha. K výpočtu existují schémata, ale obecně lze říct, že 1 % je velikost dlaně dané osoby. Tímto způsobem lze vypočítat i plochu popáleniny pro děti. Velmi závažné je postižení obličeje, rukou, genitálií. Zvlášť u dětí je třeba obezřetnosti, neboť i nepříliš rozsáhlá popálenina může vést k závažným komplikacím. Proto je vždy vhodné nález konzultovat s lékařem. Poranění se může prohloubit, infikovat a vést i k takovým reakcím organismu, které mohou způsobit až život ohrožující stav.


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.