web

Jáchym rozbité koleno.JPG

Ořeniny, rány a pořezání

Základem akutního ošetření je zbavit ránu nečistot. Do rány se může dostat písek, štěrk, kamínky či organické zbytky (třísky, tráva). Není výjimkou, že v ráně najdeme sklo, kovové třísky, někdy i kus zubu.

Nejlepší forma mechanické očisty je pomocí čisté tekoucí vody. Velmi účinný je též peroxid vodíku, který při kontaktu s krví šumí a rozklad látky napomáhá „vyplavání“ nečistot z rány. Při jakékoliv nejistotě je vhodné kontaktovat lékaře, nejlépe chirurga. Často je nutné místní znecitlivění a důkladnější ošetření rány. Na cestu je vhodné krýt ránu po omytí a dezinfikování čistým sterilním krytím. Není-li toto k dispozici, je možno použít čistý kapesník, plenu, ručník apod.

Povrchové rány můžeme zvládnout sami. Proniká-li poranění celou vrstvou kůže a je na exponovaném místě (obličej, ruce, genitálie) nebo je-li delší než 1 cm, je často nutné lékařské ošetření (šití). Odklad ošetření takové rány by mohl způsobit nežádoucí jizvení, které by bylo později obtížně řešitelné. Velmi nebezpečné jsou rány způsobené nožem od masa, rány kousnutím od zvířete či člověka, neboť jsou primárně infikované téměř vždy a do několika dnů či hodin se téměř vždy zanítí. Takové rány by měl preventivně ošetřit lékař. Obzvlášť nebezpečné jsou rány u lidí s cukrovkou.

Pokud se rozhodneme pro ošetření ran vlastními silami, nejprve je mechanicky očistíme, aplikujeme přípravek pro vlhké hojení (např. Flamigel) a sterilně překryjeme. Rány kontrolujeme po 24 a 48 hodinách, kdy můžeme krytí dle potřeby opakovat. Při zarudnutí, tvorbě hnisu, zvětšení uzlin a teplotě je nutné vždy konzultovat lékaře.

Naprosto nevhodná je aplikace lokálních antibiotik (např. Framykoin), neboť při primárním ošetření nejsou lokální antibiotika vhodná a dlouhodobě zvyšují bakteriální rezistenci. Dalším nešvarem je aplikace různých pudrů, které vytvoří na ráně nepropustný film, a též se vůbec nehodí na tento typ poranění.

 

 


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.