web

1-4056383 (2)Popáleniny

Samozřejmě je vždy nejdůležitější takzvaná primární prevence, a to popáleninám předcházet. První pomoc při popálenině, hned po odstranění příčiny poranění, je chladit a chladit. Nejlépe tekoucí vlažnou vodou a to několik desítek minut. Je třeba dbát opatrnosti u dětí, kde může být popálená plocha relativně velká a chlazení celé plochy může způsobit podchlazení. Dalším důležitým faktem je, že u dětí i poměrně malá popálená plocha, může ve vztahu k malému povrchu dětské kůže způsobit značné komplikace.

Velmi nebezpečné jsou popáleniny obličeje, rukou, genitálii a plochy větší než je dlaň dítěte či dospělého (dlaň pacienta se orientačně dá hodnotit jako 1 % povrchu těla). Také jsou velmi nebezpečné popáleniny po celém obvodu končetiny, krku či trupu. Takové úrazy je třeba vždy konzultovat s lékařem a nezřídka končí tito pacienti na popáleninovém oddělení.

Je-li popálenina malá a rozhodneme-li se ji léčit sami, je vždy velmi důležité si uvědomit, že plocha je poměrně velkou branou pro vstup infekce, a je tedy třeba ránu převazovat a krýt co nejsterilněji. Opět platí, že základem je zbavení mechanických nečistot, aplikace prostředku vlhkého hojení a sterilně překrýt. Popáleniny, které nemají zarudlý lem a nehnisají, je možno převazovat po 2 až 3 dnech. Puchýře s čirou tekutinou neodstraňujeme, ale sterilně vystřihneme malé okénko, tekutinu odstraníme a puchýř ponecháme jako sterilní kryt.


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.