web

Co je radioterapie/ozařování

= léčebný postup, který s pomocí radioaktivity oslabuje a ničí buňky rakovinného nádoru. Cílem je „nahlodání“ nádoru před samotnou operací při co nejmenším poškození okolní zdravé tkáně. Používá se při léčení rakoviny prsu, rakoviny tlustého střeva, lymfomů (nádorů mízních uzlin), rakoviny prostaty a dalších. U velkých neoperovatelných nádorů je zásadní složkou léčby, často se využívá v kombinaci s chemoterapií.

Současná radioterapie probíhá na takzvaných lineárních urychlovačích, které dotyčný nádor bombardují ionizujícím zářením. Toto záření snášejí nádorové buňky zpravidla hůře než buňky normální, zdravé, po zásahu dojde k poškození jejich základních funkcí, buňky ztratí schopnost se rozmnožovat (dělit) a odumřou.

 

Bolí to?

Samotné ozáření nebolí,  není vůbec cítit. Mírná nevolnost, únava nebo nechutenství se může objevit po skončení procedury, zpravidla ale velmi brzy odezní – v případě jakýchkoliv problémů je možné ozařování kdykoliv přerušit.

Jak dlouho léčba trvá?

Celková délka léčby je pro každého pacienta jiná, pohybuje se ale kolem několika týdnů, přičemž do nemocnice docházíte denně a to pouze v pracovních dnech.

 

Je potřeba dodržovat zvláštní režim?

Žádný speciální režim po ozařování není pevně daný, pokud jinak nestanoví lékař. Doporučuje se   odpočinek a  pravidelné zdravotní procházky. Důležitá je dieta bohatá na vitaminy a živiny, neboť tělo je po setkání s radioaktivitou oslabené. 


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.