web

Proleženiny

iStock_000015144021XXXLarge Proleženiny patří primárně do péče odborníků. Může se jednat o povrchová postižení, ale i poměrně hluboké defekty. Základem péče o pacienta s proleženinou je pravidelné a časté polohování, aby nedocházelo ke zhoršení defektu. Další poměrně důležitá součást ošetření je odstranění neživé tkáně a mechanické ošetření proleženiny od živé a dobře prokrvené tkáně. Je třeba vždy proleženinu široce otevřít a zabráni hnisání. Nejlépe je, když proleženinu osprchujeme a aplikujeme produkt vlhkého hojení. Je-li proleženina dobře kryta a obvaz drží, je možno ji převazovat po 2 až 3 dnech.

Nejčastěji se proleženiny tvoří na patách a nad kostrčí, a to hlavně u dlouhodobě ležících starších pacientů s přidruženými chorobami, jako je například cukrovka a další. Nejdůležitější je prevence, neboť proleženina může vzniknout i po 4 až 6 hodinách.


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.