web

Doporučená péče o kůži při ozařování

Díky preventivnímu ošetření Flamigelem nevzniknou při radioterapii mokvající reakce a léčba se nemusí přerušovat.

-          Flamigel není mastný a nebrání tak radiační léčbě.

-          Flamigel vytvoří na místě tenký ochranný film, který kůži chrání.

-          Flamigel můžete používat v půběhu celého dne

-          Flamigel stačí nanášet opakovaně v tenké vrstvě:

 

 Petra Dopiráková, specialistka na léčení ran na onkologickém oddělení ostravské nemocnice:

Již více než 8 let pracujeme s gelovým krytím Flamigel a při léčbě poradiačních kožních reakcí s ním máme ty nejlepší zkušenosti. K prevenci těchto kožních defektů jej úspěšně využíváme již druhým rokem.“

 


Na tvorbě stránek se podílela MUDr. Marta Horáková, Dětská chirurgie, Oblastní nemocnice Kladno
a paní Petra Dopiráková, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.